Firma Svijany Slovakia, s.r.o. vznikla v máji 2014. Cieľom firmy je podporovať a rozvíjať predaj českého piva na Slovensku.
Jedná sa o pivo z pivovarov: Pivovar Svijany, Pivovar Rohozec a Primátor Náchod.
V súčasnej dobe sa Svijany Slovakia venujú propagácii, predaju a distribúcii piva z horeuvedených pivovarov.

Úlohou Svijany Slovakia je prehĺbiť spoluprácu s už existujúcimi veľkoobchodnými partnermi,
ktorí už pivo zo Svijan a Rohozca na Slovensko dovážajú a ďalej sa venovať oblastiam,
kde pivá z našich pivovarov nie sú dodávané.
V neposlednom rade bude firma Svijany Slovakia ponúkať pivo pre maloobchod v okolí Leopoldova a Hlohovca.
 

Svijany Slovakia, s.r.o.
Nádražná 84B
Leopoldov 920 41
Obchodné oddelenie: 0905 861 529
Ekonomické oddelenie: 0948 006 366
Email: distribucia@pivovarsvijany.sk


Servis pre výčapné zariadenia
Marián Belanský
Tel: 0905 207 280
Ondrej Mikuš
Tel: 0948 906 690


© 2018 Svijany Slovakia All rights reserved.
Rozdelenie okresov podľa obchodných zástupcov (OZ):

Vedúci OZ a OZ pre okresy: SI,SE,TT,HC,NR,TO,PN,MY,NM,IL aTN

Juraj Skoršepa
Tel: 0940 823 737

OZ pre Bratislavu a okresy: MA,PK,SC,GA,SA,DS,NZ,KN
Jakub Jánošík
Tel: 0948 920 056

OZ pre okresy: BN,PE,PD,PU,PB,BY,CA,KM,ZA,TR,MT,RK,DK,NO,TS a LM
Miroslav Neština
Tel: 0948 400 817OZ pre okresy: ZM,LV,VK,KA,BS,ZC,ZH,BB,ZV,DT,BR,RA,RS,PT a LC
Marián Papánek
Tel: 0905 690 398

OZ pre Košický a Prešovský kraj
Mgr. Richard Kováč
Tel: 0948 590 141